Viber: +380977710771
Telegram: @foxy_it_uaa

Публічна оферта

Цей документ є офіційним публічним договором згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України. сервісу «Foxy-IT», що іменується надалі «Виконавець», що діє на підставі статуту, будь-якій юридичній або фізичній особі, яка виразила готовність скористатися послугами Виконавця та прийняла умови цього Договору (оферти), що іменується надалі «Замовник», надання просування в соціальних мережах та рекламі, що здійснюються через Веб-сайт за адресою: https://www.foxy-it.com.ua (відповідно до ст.ст. 633, 641 та гол. 54 Цивільного кодексу України),
у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка здійснює акцепт цієї оферти, стає Замовником, а Виконавець та Замовник спільно – Сторонами цього договору.

загальні положення

1.1. У зв’язку з викладеним вище, уважно прочитайте текст справжньої публічної

оферти та ознайомтеся з прейскурантом послуг. Якщо Ви не згодні з будь-яким

пунктом оферти Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг.

1.2. Публічна оферта, виражена в цьому Договорі, набирає чинності з моменту

розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://www.foxy-it.com.ua/accept/і

діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

1.3. Акцептом (безумовним прийняттям) умов справжньої публічної оферти

(Моментом укладання Договору) відповідно до ст. 642 і гол. 54 Цивільного кодексу України) вважається факт оплати Замовником Послуг, що надаються Виконавцем відповідно до умов цього Договору, за відсутності явно вираженої письмової угоди Сторін про інше.

1.4. Здійснюючи акцепт цієї публічної оферти у порядку, визначеному п.1.3. цього Договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті цього Договору, та відповідно до Цивільного Кодексу України розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем у договірні відносини на підставі цього Договору публічної оферти.

1.5. Виконавець надає послуги з просування в соціальних мережах та рекламі, а також ремонті ПК (далі — Послуги), зміст та розмір оплати яких опубліковано в мережі Інтернет за адресою:  https:// www.foxy-it.com.ua , а порядок надання та оплати яких зазначено у цьому Договорі-оферті (далі – Договір).

1.6. Укладаючи цей Договір, Замовник розуміє значення своїх дій та

здатний керувати ними, не перебуває під впливом помилки, обману,

насильства, погрози. Договір укладено Замовником добровільно, з попереднім

повним ознайомленням з умовами цього Договору-оферти, зміст

якого Замовнику зрозуміло. Якщо Замовник не мав відповідних повноважень у

момент прийняття публічної оферти від імені юридичної особи, то він, як

фізична особа, яка бере на себе всю відповідальність за виконання даної

публічної оферти.

1.7. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови

публічної оферти (справжнього Договору) чи відкликати її. У разі зміни

Виконавцем умов цього Договору зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов в мережі Інтернет за адресою:

https://www.foxy-it.com.ua/accept/, якщо інший термін не вказано Виконавцем при

таке розміщення. Замовник погоджується та визнає, що внесення змін до

цей Договір тягне за собою внесення цих змін до укладеного в

відповідно до п. 1.3. цього Договору та чинний між Замовником та

Виконавцем договір, якщо інше не визначено Виконавцем під час внесення

змін до цього Договору.

1.8. Виконавець має право у будь-який момент змінювати Прейскурант та умови

цієї публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього

погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Інтернет-ресурсі за адресою: https://www.foxy-it.com.ua не менше ніж за один день до їх введення в дію.

2 . Сторони та поняття, що використовуються

2.1. Сторони – Виконавець та Замовник.

2.2. Виконавець — особа, яка надає послуги з просування у соціальних мережах та

рекламу через Веб-сайт у мережі Інтернет за адресою: https://www.foxy-it.com.ua.

Виконавець є однією із сторін цього Договору-оферти.

2.3. Замовник – особа, яка здійснила акцепт оферти, і є таким чином

Замовником послуг Виконавця за укладеним Договором-офертою. Замовник

є однією із сторін цього Договору-оферти.

2.4. Договір-оферта – договір між Виконавцем та Замовником на надання послуг з

просування в соціальних мережах та рекламі, який полягає за допомогою

акцепту оферти. Договір-оферта опубліковано в Інтернеті за адресою: https://www.foxy-it.com.ua/accept.

2.5. Акцепт оферти – повне та беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення

Замовником дій, зазначених у пункті 4.4. справжньої оферти. Акцепт оферти

створює Договір оферти.

2.6. Сервіс – комплекс усіх Послуг, що надаються Замовнику з використанням Веб-

сайту за адресою: https://www.foxy-it.com.ua.

2.7. Послуги — комплекс функцій технічного характеру, що надається Замовнику в рамках платного придбання послуг з просування, накрутки та реклами та ремонту ПК. У тому числі, послуги Сервісу вирішують завдання залучення передплатників, лайків, ріпостів, коментарів тощо, в акаунти Замовника у соціальних мережах. Обсяг та якість послуг, що надаються, може змінюватися Сервісом в односторонньому порядку без попереднього або подальшого повідомлення Замовника.

2.8. Веб-сайт — Сервіс «Foxy-IT», що надає послуги онлайн

просування у соціальних мережах, а також SMM, SEO та PR, послуги в мережі Інтернет, розташований за адресою: https://www.foxy-it.com.ua.

2.9. Прейскурант — систематизований перелік послуг Виконавця з цінами, що діє, публікується на Інтернет-ресурсі за адресою: https://www.foxy-it.com.ua

Предмет договору

3.1. Предметом цієї оферти є надання Замовнику послуг з просування у соціальних мережах та рекламі відповідно до умов цієї оферти та поточного прейскуранта послуг Виконавця.

3.2. Перелік послуг просування в соціальних мережах наведено на сайті https://www.foxy-it.com.ua, що є невід’ємною частиною цієї оферти.

3.3. Конкретний перелік Послуг, що надаються Замовнику, визначається на підставі заявки Замовника та/або рахунку, виставленого Виконавцем та сплаченого Замовником. З моменту оплати рахунку він стає невід’ємною частиною Договору, укладеного між Замовником та Виконавцем, визначальним склад і вартість Послуг, що надаються за Договором.

Порядок надання та оплати послуг

4.1. Надання послуг просування, реклами та накрутки у соціальних мережах

надаються у повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати

Замовником. Умови виконання послуги, а також її опис/характеристики

суворо індивідуальні та детально вказані на конкретній сторінці оформлення

замовлення та купівлі послуги/товару. Оформляючи та оплачуючи замовлення на сайті, Замовник

підтверджує свою згоду з цими правилами та характеристиками/опис

товару/послуги. Не виконуємо замовлення пов’язані з державними органами та замовлення, що суперечать законодавству.

4.1.1. Не виконуємо замовлення пов’язані з державними органами та замовлення, що суперечать законодавству. Повернення коштів не передбачено.

4.2. Ознайомившись із прейскурантом послуг Виконавця та текстом справжньої

публічної оферти, Замовник формує на сайті: https://www.foxy-it.com.ua

електронну заявку.

4.3. На підставі отриманої заявки Виконавець автоматично виставляє

Замовнику рахунок (квитанцію) на оплату обраної послуги в електронному вигляді.

4.4. Замовник перераховує кошти шляхом оплати будь-яким способом через

шлюз, наданий партнерами Виконавця.

4.5. Після проведення Замовником оплати виставленого рахунку та зарахування

грошових коштів договір Оферти набирає чинності.

4.6. Протягом не більше 20 робочих днів з моменту акцепту оферти та оплати Виконавець

забезпечує надання послуг Замовнику у відповідність до його заявки, термін виконання індивідуальний.

4.7. Повернення коштів з Балансу клієнта на сайті не передбачено. Поповнюючи баланс Замовник згоден та ознайомлений із цим пунктом.

4.8. Терміни виконання послуг можуть бути продовжені Виконавцем та за бажанням Виконавця Замовник може бути повідомлений про це.

4.9. У послугі вказані приблизні терміни та можуть бути змінені на розсуд Виконавця.

4.10. Виконавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне та

безперебійне надання послуг Замовнику відповідно до прейскуранта

послуг.

 1. Умови повернення коштів

  5.1. Замовник може придбати послуги/товар на Веб-сайті, сплативши його наступними

  способами: банківською карткою, кредитною карткою, електронними грошима, з рахунку оператора телефонного зв’язку. Вибраний Замовником спосіб оплати не підлягає зміні з моменту оформлення замовлення на Веб-сайті.

  5.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за можливе списання третіми

  особами виконаних Виконавцем робіт та не зобов’язаний відшкодовувати грошові кошти

  засоби. Навіть у разі списання третіми особами виконаних Виконавцем

  робіт, послуга продовжує вважатися повністю виконаною.

  5.3. Повернення коштів не провадиться, якщо замовлення не вдалося виконати через помилку

  Замовника приміром якщо розміщений контент Замовника порушував правила соціальних мереж

  чи чинне законодавство.

  Права та обов’язки сторін

  6.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати Замовнику комплекс

  Послуг, зазначених у заявці Замовника та/або сплаченому Замовником рахунку, а

  Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх відповідно до умов цього

  Договору.

  6.2. Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитись із чинною редакцією

  цього Договору, розміщеного на сайті Виконавця в мережі Інтернет

  (https://www.foxy-it.com.ua/accept)

  6.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по справжньому

  публічній оферті Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного

  законодавством України. Договір набирає чинності з моменту

  акцепту оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань. Усе

  спори та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін. Строк розгляду

  рекламацій – 30 днів.

  Порядок вирішення спорів

  7.1. Всі суперечки, розбіжності та претензії, які можуть виникнути у зв’язку з

  виконанням, розірванням або визнанням недійсним Договору,

  Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів. Сторона, у якої

  виникли претензії та/або розбіжності, надсилає іншій Стороні повідомлення з

  зазначенням виниклих претензій та/або розбіжностей.

  7.2. У разі якщо відповідь на повідомлення не буде отримана, що надіслала повідомлення

  Стороною протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати направлення

  відповідного повідомлення, або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо

  виникли претензії та/або розбіжності, суперечка підлягає вирішенню в

  в судовому порядку за місцем знаходження Виконавця.

  8. Обмеження відповідальності

8.1.

Веб-сайт може містити посилання на інші ресурси. Ви визнаєте і

погоджуєтесь з тим, що Веб-сайт не несе жодної відповідальності за

доступність цих ресурсів та за їх контент, а також за будь-які наслідки,

пов’язані з використанням Вами контенту цих ресурсів.

8.2. Ви також погоджуєтесь з тим, що Веб-сайт не несе жодної відповідальності за

Ваші персональні дані, які Ви надаєте стороннім ресурсам

та/або іншим третім особам у разі переходу на них із Веб-сайту.

8.3. Виконавець не дає гарантії від захисних дій, які можуть зробити

треті особи, зокрема соціальні мережі, проти масової накрутки. Грошові

кошти у разі не повертаються.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку можливу шкоду, завдану

Замовнику, його профілям у соціальних мережах чи його бізнесу, а також за будь-які

види збитків, що сталися внаслідок використання Сервісу або окремих

частин/послуг/товарів/функцій Сервісу.

8.5. Користуючись послугами Сервісу, Замовник бере на себе повну відповідальність за

наслідки накрутки, у тому числі можливе блокування

облікового запису/профілю/сторінки.

8.6. У разі використання Замовником одночасно кількох Сервісів по

просування, накрутки та/або реклами, Виконавець не може гарантувати

якість замовлення, що не виконує, не несе відповідальності за його виконання і не

приймає претензії щодо якості.

8.7. Відповідальність за дії неповнолітніх, включаючи придбання ними

послуг/товарів із каталогу на Веб-сайті, лежить на законних представниках

неповнолітніх.

8.8. У разі невиконання та/або неналежного виконання Виконавцем

зобов’язань щодо надання послуг у зв’язку з наданням Замовником

недостовірних та/або недійсних даних, так само як і невиконання

Замовником умов цього Договору Виконавець відповідальності не несе

та коштів не повертає.

8.9. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору оферти,

якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили

(форс-мажор) або обставини, що не залежать від роботи Виконавця,

включаючи: зміни у роботі соціальних мереж, дії органів

державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні

дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі,

страйки, громадянські хвилювання, заворушення, будь-які інші обставини,

обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання

Виконавцем умов справжньої публічної оферти та непідконтрольні

Виконавцю.

8.10. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця, Виконавець

зобов’язується здійснити повернення коштів, оплачених Замовником, на

баланс Замовника на Веб-сайті, але не раніше, ніж через 3 місяці після платежу. У

інших випадках повернення коштів не провадиться.

8.11 Ми не несемо відповідальності за незначну невідповідність якості послуги.


Політика конфіденційності

9.1. Умови Політики конфіденційності та відносини між Вами та Веб-сайтом,

пов’язані з обробкою персональних даних, що регулюються

Законом України №152-ФЗ від 27 липня 2006р. «Про персональні

даних».

9.2. Політика конфіденційності діє щодо персональних даних,

які Веб-сайт отримав або може отримати від Вас під час реєстрації та/або

оформлення замовлення на Веб-сайті, та необхідні для виконання зобов’язань

з боку Веб-сайту щодо придбаної Вами послуги/товару та/або

Ваш доступ до сервісів Веб-сайту.

9.3. Політика конфіденційності доступна за посиланням: https://www.foxy-it.com.ua/privacy-policy/

Заключні положення

10.1. Договір-оферта і всі правовідносини, що виникають з нього, регулюються

законодавством України без урахування його колізійних норм. Усе

суперечки, що виникають, вирішуються відповідно до законодавства України. Цей Договір-оферта розміщений на невизначений термін та

втрачає свою силу при її анулюванні Виконавцем.

10.2. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним чи не

таким, що підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності інших

положень Договору.

10.3. Замовник зобов’язується самостійно здійснювати контроль за змінами

положення цього Договору та нести відповідальність за наслідки,

пов’язані з недотриманням цього обов’язку.

10.4. Бездіяльність з боку Виконавця у разі порушення Замовником положень

Договору не позбавляє Виконавця права вжити пізніше відповідних

дії на захист своїх інтересів

10.5. Замовник підтверджує, що ознайомився з усіма положеннями Договору,

розуміє та приймає їх.

Foxy-IT